Image Alt

Kancelaria Prawna

  /  Kancelaria Prawna

Kancelaria Prawna

Kapital Nieruchomości Kancelaria Prawna zapewnia kompleksową obsługę prawną a zespół doświadczonych prawników świadczy profesjonalne wsparcie, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego. Naszą domeną jest udzielanie porad zarówno dla klientów indywidualnych, jak wsparcie prawne przy realizacji procesu inwestycyjnego lub deweloperskiego.

Zakres obsługi prawnej obejmować może całość działań prawnych bądź wybrane aspekty wskazane przez Klientów. Obsługujemy również w języku angielskim klientów zagranicznych, stąd nasze usług także możemy świadczyć za pomocą środków komunikacji na odległość.

Niezależnie od tego, czy naszym Klientem jest kupujący nieruchomość, wynajmujący czy Deweloper lub Inwestor – Kapital Nieruchomości Kancelaria Prawna ma w swoim zespole osoby, które pomogą wesprzeć w tym jak bezpiecznie kupić, sprzedać, wynająć, lub zarządzać całym procesem inwestycyjnym w sposób bezpieczny.

Z uwagi na specjalizację. w szczególności zapraszamy do współpracy inwestorów i uczestników z branży nieruchomości i projektów deweloperskich.

Co ważne portfolio usług Kancelarii Prawnej wykracza także poza zakres działalności związanej z nieruchomościami i zajmujemy się z powodzeniem także sprawami z zakresu:

 • Prawa cywilnego;
 • Postępowań cywilnych (w tym zastępstwa procesowego);
 • Prawa gospodarczego;
 • Prawa rodzinnego;
 • Prawa konsumenckiego;
 • Prawa administracyjnego;
 • Prawa pracy i zabezpieczeń społecznych.

W ramach usług z dziedziny prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości oferujemy w szczególności następujący zakres usług:

opiniowanie-umow-bw
Opiniowanie umów

Tworzenie i opiniowanie umów związanych z obrotem nieruchomościami, w szczególności: rezerwacyjnych, najmu, dzierżawy, użyczenia, przedwstępnych, umów deweloperskich, zamiany, darowizny oraz umów przenoszących własność lokali/domów/nieruchomości gruntowych.

4
Reprezentacja w postępowaniach

Reprezentacja w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w postępowaniu administracyjnym (administracja rządowa i samorządowa) i sądowo-administracyjnym związanym z realizacją procesu budowlanego i sprzedaży nieruchomości.

5
Obsługa wspólnot mieszkaniowych

Kompleksowa obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Obsługa prawna przedsiębiorstw przesyłowych

Konsultacje, doradztwo oraz kompleksowa obsługa przedsiębiorstw przesyłowych, w tym obrona ich interesów przed roszczeniami związanymi z majątkiem sieciowym posadowionym na gruntach osób trzecich.

Konsultacje dla zarządców

Konsultacje i doradztwo dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dochodzenie roszczeń w związku z rękojmią

Dochodzenie roszczeń i uprawnień w związku z rękojmią i/lub gwarancją za wady lokalu i/lub budynku, roszczenia odszkodowawcze, zarówno od inwestorów (w szczególności deweloperów), jak i od generalnych wykonawców.

Reprezentacja deweloperów, klientów indywidualnych, wykonawców i producentów;

Profesjonalne wsparcie, w szczególności w zakresie prawa nieruchomości i prawa budowlanego. Naszą domeną jest udzielanie porad, opiniowania umów oraz reprezentację w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w postępowaniu administracyjnym (administracja rządowa i samorządowa) i sądowo-administracyjnym związanym z realizacją procesu budowlanego i sprzedaży nieruchomości zarówno dla klientów indywidualnych, jak wsparcie prawne przy realizacji procesu inwestycyjnego lub deweloperskiego.

Doradztwo i czynności przygotowawcze

Doradztwo i czynności przygotowawcze do zbycia nieruchomości zarówno dla inwestorów, jak i dla osób fizycznych zainteresowanych zakupem lub zbyciem nieruchomości.

Audyty prawne nieruchomości

W tym na potrzeby rozważenia zakupu, zbycia nieruchomości; – sporządzanie i opiniowanie umów związanych z procesem budowlanym, w szczególności umów o roboty budowlane, w tym w systemie generalnego wykonawstwa, umów o podwykonawstwo, umów o prace projektowe, umów na zastępstwo inwestycyjne oraz udział w negocjacjach i przygotowaniach do zawarcia przedmiotowych umów i porozumień, rozwiązywanie sporów związanych z realizacją umów, mediacje i rokowania.

Pomoc prawna w dokonaniu zgłoszenia rozpoczęcia robót

Pomoc prawna w dokonaniu zgłoszenia rozpoczęcia robót, w uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji środowiskowych, pozwolenia na użytkowanie oraz innych decyzji i zaświadczeń związanych z procesem inwestycyjnym.

Pomoc prawna w zakresie podziału lub łączenia nieruchomości

Pomoc prawna w zakresie podziału lub łączenia, scalenia nieruchomości gruntowych, w tym na potrzeby sprawnego i bezpiecznego dla inwestora przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Doradztwo prawne w zakresie gospodarki nieruchomościami

Doradztwo prawne w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego dla podmiotów prywatnych i podmiotów publicznych.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z obniżeniem wartości nieruchomości (np. decyzja wywłaszczeniowa, podział nieruchomości na cel publiczny, zmiana przeznaczenia nieruchomości w mpzp).

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Postępowania w przedmiocie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz zmiany stawki procentowej opłaty rocznej.

Postępowania w sprawach związanych z nieruchomościami

Postępowania procesowe i nieprocesowe w sprawach związanych z nieruchomościami, w tym o naruszenie posiadania lub prawa własności nieruchomości, zniesienie współwłasności, dział spadku, egzekucja z nieruchomości i ograniczonych praw rzeczowych, ustanowienie służebności przejazdu i przechodu, drogi koniecznej oraz służebności przesyłu na rzecz dostawców mediów.

Każda usługa wyceniana jest indywidualnie w zależności od stopnia zakresu prowadzonych czynności i może być rozliczana stawką godzinową bądź ryczałtowo.

W celu wyceny zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego:

Wyślij wiadomość

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą.
  Administratorem danych jest Kapital Nieruchomości Kancelaria Prawna Katarzyna Augustyniak z siedzibą we Wrocławiu przy al. Jana Matejki 2c lok 3, adres do korespondencji: ul. Jedności Narodowej 41/3E, 50-260 Wrocław, NIP: 8842405925, REGON: 021877994, e-mail: biuro@kapitalnieruchomosci.pl, tel. +48 575 739 839.

  Dziękujemy!

  Otrzymaliśmy Twoją prośbę o kontakt. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej to możliwe. Do usłyszenia!

  Zamknij
  You don't have permission to register